Haber

Pozitivizm felsefesi: kökeni, ilkeleri, temsilcileri ve etkileri

İnsanlık tarihindeki felsefi niyetlerin akışı, sürekli olarak insan bilgisinin doğasına ve kaynağına musallat olmuş, farklı yaklaşımlara ve teorilere yol açmıştır. Pozitivizm, gözlemsel ve ampirik bilgi, bilginin nesnelliği, evrenselliği ve ölçülebilirliği üzerine kuruludur. Hem doğa bilimlerinde hem de sosyal bilimlerde etkili olan pozitivizm, neden-sonuç ilişkilerini kesinlikle vurgular ve bilginin herkes için geçerli olduğunu savunur. pozitivizm nedir? Pozitivizmin kaynağı nedir? Pozitivizmin ilkeleri, temsilcileri ve etkileri…

POZİTİVİZM NEDİR?

Pozitivizm, bilimsel prosedüre dayalı ve yalnızca gözlem ve deneye dayalı bilgiyi vurgulayan felsefi bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, 19. yüzyılda Auguste Comte tarafından geliştirilmiştir. Pozitivizme göre, insan bilgisi yalnızca somut ve gözlemlenebilir gerçeklere dayanmalıdır. Soyut kavramlar veya metafizik inançlar reddedilir.

POZİTİVİZMİN KÖKENİ NEDİR?

Pozitivizm, Fransız filozof Auguste Comte’a dayanmaktadır. Comte, pozitivizmi “insanlığın entelektüel evriminin son aşaması” olarak tanımladı. Ona göre insan düşüncesi teolojik, metafizik ve pozitif olmak üzere üç aşamadan geçer. Olumlu düzeyde, insanlar yalnızca gözlem ve deneyime dayalı bilgiyi kabul eder.

POZİTİVİZMİN FELSEFE İLKELERİ

Pozitivizm belirli felsefi unsurlar üzerine kuruludur:

 • Gözlem ve Deneysel Bilgi: Pozitivizme göre gerçek bilgi, yalnızca somut gözlemlere ve ampirik bilgiye dayanmalıdır.
 • Nesnellik: Pozitivist yaklaşım öznellikten kaçınır. Nesnel gerçeklere ve kanıtlara dayalı bir bilgi arayışını savunur.
 • Evrensellik: Pozitivist bilgi, kozmik yasalar ve ilkeler üzerine inşa edilmelidir. Bu durumda farklı zamanlarda ve yerlerde geçerli olabilir.
 • Verilerin Ölçülebilirliği: Pozitivistler, bilginin ölçülebilir ve test edilebilir olması gerektiğini savunurlar. Bu durumda, bilgi somut kanıtlara dayanabilir.

POZİTİVİZMİN SOSYAL BİLİMLERDEKİ ROLÜ

Pozitivizm sadece doğa bilimlerinde değil sosyal bilimlerde de etkili olmuştur. Sosyal bilimlerdeki pozitivist yaklaşım, insan davranışını ve toplumsal olayları anlamak için gözlem ve deneye dayalıdır. Toplumsal olguların neden-sonuç bağlantılarını belirlemeye çalışır.

POZİTİVİST YAKLAŞIMIN ÖZELLİKLERİ

Pozitivizmin başlıca özellikleri şunlardır:

 • Gözlem ve Deneysel Yaklaşım: Pozitivistler, gerçekleri ve bilgileri ancak somut gözlem ve deneylere dayandırarak elde etmeye çalışırlar.
 • Determinizm: Pozitivizm, doğal yasaları ve makul neden-sonuç ilişkilerini vurgular. Her olayın belirli nedenlere dayandığına inanır.
 • Evrensellik ve Nesnellik: Pozitivizm evrensel ilkeleri ve nesnel gerçekleri vurgular. Bilginin herkes için geçerli olması gerektiğine inanır.
 • Veri Analizi ve Ölçülebilirlik: Pozitivist araştırma, bilgileri sistematik bir şekilde toplar, analiz eder ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmayı amaçlar.

POZİTİVİZMİN TEMSİLCİLERİ

Pozitivizm, bilimsel gözlem ve deneylere dayalı olarak bilgi edinmeyi ve toplumsal düzeni iyileştirmeyi amaçlayan felsefi bir yaklaşımdır. Pozitivizmin temel ilkesi, duygusal ve metafiziksel unsurları reddederek, yalnızca gözlemlenebilir ve ölçülebilir gerçeklere güvenmenin değerini vurgular.

Pozitivizmin temsilcileri ve önde gelen isimleri şunlardır:

 1. Auguste Comte (1798-1857): Pozitivizmin kurucusu olarak kabul edilir. “Sosyoloji” terimini ilk kullanan oydu ve sosyal fenomenlerin yalnızca gözlemlenebilir gerçeklere dayanması gerektiğini savundu. Pozitivizmi sosyal bilimler alanına da uygulamıştır.
 2. John Stuart Mill (1806-1873): Comte’un fikirlerini geliştiren ve pozitivizmi daha geniş bir felsefi çerçeveye yerleştiren düşünürlerden biridir. Deney ve gözlemi bilginin temeli olarak kabul ederken, ahlaki ve sosyal konularda da bireysel hak ve özgürlüklere vurgu yapmıştır.
 3. Emile Durkheim (1858-1917): Sosyoloji alanına değerli katkılarda bulunan bir düşünür. Toplumun yapısını ve işleyişini incelerken pozitivist yaklaşıma büyük önem vermiştir. Toplumsal olguların objektif olarak incelenmesi gerektiğini savunmuş ve toplumsal düzenin sağlanmasında toplumsal bağların önemine dikkat çekmiştir.
 4. Herbert Spencer (1820-1903): Comte’un fikirlerinden etkilenmiş ve toplumun biyolojik bir organizma gibi işlev görmesi niyetini geliştirmiştir. “Sosyal Darwinizm” olarak bilinen kavramı ortaya atmış ve toplumların doğal seleksiyon sonucunda evrimleştiğini savunmuştur.
 5. Rudolf Carnap (1891-1970): 20. yüzyılın pozitivist filozoflarından biri. Mantıksal pozitivizmin değerli temsilcilerinden biri olan Carnap, dilin anlamının mantıksal analizle belirlenebileceğini ve metafizik kelimelerin anlamsız olduğunu savunmuştur.
 6. AJ Ayer (1910-1989): Mantıksal pozitivizmin önde gelen isimlerinden biri. Metafiziğin anlamsız olduğunu ve yalnızca ampirik ifadelerin bilimsel anlamı olduğunu savundu.

Bu isimler pozitivizmin gelişmesinde ve şekillenmesinde büyük katkıları olan düşünürlerdir. Pozitivizm farklı dalları etkilemiş ve görüşleri bilim ve ideolojinin birçok alanında tartışılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
betturkey
güvenilir istanbul escort
istanbul elit escort
istanbul güvenilir escort
istanbul gecelik escort
escort istanbul
adalar elit escort
arnavutköy gecelik escort
ataşehir vip escort
en iyi escort avcılar
bağcılar elit escort
bahçelievler escort
escort bakırköy
en iyi başakşehir escort
en iyi bayrampaşa escort
en iyi escort beşiktaş
en iyi beykoz escort
beylikdüzü profesyonel eskort
beyoğlu escort ajansı
büyükçekmece güvenilir escort
vip eskort çatalca
escort çekmeköy
en iyi esenler escort
lüks eskort esenyurt
en güvenilir eyüp escort
fatih vip eskort
eskort gaziosmanpaşa
profesyonel güngören escort
kadıköy escort hizmetleri
kağıthane eskort
en güvenilir kartal escort
lüks eskort küçükçekmece
maltepe eskort
lüks escort pendik
sancaktepe eskort rehberi
sarıyer escort hizmetleri
escort şile
silivri eskort bayan
escort şişli
sultanbeyli escort
escort sultangazi
tuzla escort bayan
ümraniye gecelik escort
üsküdar escort ajansı
zeytinburnu elit eskort
en iyi istanbul escort
istanbul vip eskort